Үйлдвэрүүдэд зээл, тусламж авах тал дээр орон нутаг анхаарч ажиллаасай – Өнөөдөр


М.Өнөрбаясгалан: Үйлдвэрүүдэд зээл, тусламж авах тал дээр орон нутаг анхаарч ажиллаасайЭх сурвалж

Сэтгэгдэл хаагдсан.