Эрээн дэх Монгол улсын консулаас анхааруулж байна – Өнөөдөр


  • Хэлний бэрхшээлээс болж буруу ойлголцох
  • Захиалсан тоо хэмжээ дутуу ирэх
  • Захиалсан бараа, бүтээгдэхүүнээс өөр бараа ирэх
  • Чанаргүй бараа ирэх
  • Төлбөр шилжүүлсний дараа тохиролцооноосоо буцах, илүү төлбөр нэхэмжлэх зэрэг явдал олноор бүртгэгдэж буй аж.

Иймд Хятадаас бараа, бүтээгдэхүүн цахимаар худалдан авч буй иргэд, аж ахуйн нэгжүүд анхаарал болгоомжтой байж, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу гэрээ хэлцэл байгуулах, маргаан гарсан тохиолдолд эрх ашгаа хэрхэн хамгаалах, аль улсын шүүхэд хандан шийдвэрлэх асуудлыг зайлшгүй тусгах, төлбөр тооцоог хийхдээ худалдагч компани, байгууллага, иргэний мэдээллийг сайтар нягтлан шалгаж, цахим гэмт хэргийн хохирогч болохоос урьдчилан сэргийлэхийг анхааруулж  байна.

Source linkЭх сурвалж

Сэтгэгдэл хаагдсан.