Хойд Америкийн дижитал номын сангийн туршлагаас – Үндэсний номын сан – Өнөөдөр


Дижитал номын сангийн товч түүх

Дижиталчлах байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, ажиллах зарчим

Дижитал номын сангийн програм хангамж (OCLC Content DM)

Дижитал номын сангийн ирээдүйн чиг хандлагаЭх сурвалж

Сэтгэгдэл хаагдсан.