Мал амьтны чимээгүй тахал болсон эрдэс дутагдлыг дотоодын бүтээгдэхүүнээр шийдэж эхэлжээ


The post Мал амьтны чимээгүй тахал болсон эрдэс дутагдлыг дотоодын бүтээгдэхүүнээр шийдэж эхэлжээ appeared first on Хүнсний хувьсгал.Эх сурвалж

Сэтгэгдэл хаагдсан.