Конгрессийн номын сан дэлхийн хамгийн том номын сан болох нь – Үндэсний номын сан


Конгрессийн номын сан дэлхийн хамгийн том номын сан болсон үүх түүх, тэнд ажиллаж буй туршлага, өв соёл, Үндэсний номын сангийн үүрэг, ач холбогдол, үнэ цэнийн талаар



Эх сурвалж

Сэтгэгдэл хаагдсан.